Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Nowe zasady wynagradzania w Horyzoncie 2020

21 kwietnia 2017 r. Komisja Europejska opublikowała Annotated Model Grant Agreement (wersja 4.0).  W dokumencie tym zawarte zostały szczegółowe informacje na temat nowych zasad dotyczących wynagradzania pracowników w projektach H2020. Zostały one wprowadzone w lutym br. w formie zmian do umowy grantowej (wersja 4.0 z 27 lutego 2017).

Zmiany te są następstwem trwającej od dłuższego już czasu dyskusji na temat dysproporcji w poziomie wynagrodzeń oraz niedopasowania dotychczasowych zasad dotyczących kosztów osobowych w programie Horyzont 2020 do systemów płacowych funkcjonujących w niektórych krajach członkowskich, między innymi w Polsce.

W wyniku tych zmian wyróżniono grupę beneficjentów posługujących się systemem „project based”, czyli takich, u których wynagrodzenie różni się w zależności od tego, czy pracownik pracuje na rzecz projektów, czy nie. Komisja Europejska opracowała szczegółowe zasady rozliczania kosztów personelu dotyczące tej grupy beneficjentów, które mają pozwolić na stosowanie przez nich w projektach H2020 swoich zwykłych praktyk płacowych. Beneficjent wypłacający w różnego rodzaju projektach krajowych wynagrodzenia na podwyższonym poziomie, po spełnieniu określonych warunków, może wypłacać podwyższone wynagrodzenia także w odniesieniu do projektów H2020.

Informacje na temat kosztów osobowych znajdują się w Annotated Model Grant Agreement (AGA) na stronach 46-78.

Zachęcamy również Państwa do zapoznania się ze szczegółową informacją na ten temat:  AGA (wersja 4.0)_ nowe zasady wynagradzania.  Jest to materiał opracowany przez KPK PB UE w oparciu o informacje zawarte w  Annotated Model Grant Agreement.

AKTUALNOŚCI (lipiec 2017)
WYJAŚNIENIA KOMISJI EUROPEJSKIEJ DLA POLSKICH BENEFICJENTÓW NA TEMAT NOWYCH ZASAD WYNAGRADZANIA W H2020

Komisja Europejska w odpowiedzi na pytania i wątpliwości zgłaszane przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, odnoszące się do możliwości praktycznej implementacji nowych zasad wynagradzania w projektach Horyzont 2020 w Polsce, przesłała pismo wyjaśniające szczegóły funkcjonowania nowego systemu.

Zaznaczyć należy, że do Komisji Europejskiej dostarczone zostały przykłady regulacji dotyczących wypłacania dodatkowych wynagrodzeń w projektach krajowych z konkretnych instytucji (głównie uczelni wyższych) oraz opis sposobu finansowania projektów przez NCN, NCBR oraz FNP, co umożliwiło przedstawicielom KE zapoznanie się z zasadami wynagradzania w projektach krajowych i odniesienie się do funkcjonującego w Polsce systemu w przesłanej do nas odpowiedzi.

Letter_ EC
Letter_EC_Annex

AKTUALNOŚCI (wrzesień 2017)
KOMISJA EUROPEJSKA PRZESYŁA UZUPEŁNIAJĄCE WYJAŚNIENIA NA TEMAT NOWYCH ZASAD WYNAGRADZANIA W H2020

W odpowiedzi na dodatkowe pytania i wątpliwości zgłoszone przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE do listu Komisji Europejskiej z lipca br. zawierającego wyjaśnienia odnoszące się do możliwości praktycznej implementacji nowych zasad wynagradzania w projektach Horyzont 2020 w Polsce, KE przesłała uzupełniające wyjaśnienia na ten temat.

Letter_EC_Additional_1

AKTUALNOŚCI (marzec 2018)
KOMISJA EUROPEJSKA PRZESŁAŁA DODATKOWE WYJAŚNIENIA NA TEMAT NOWYCH ZASAD WYNAGRADZANIA W H2020

W odpowiedzi na dodatkowe pytania zadane przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w związku z pismami Komisji Europejskiej z lipca i września 2017 r.,  KE przesłała swoje stanowisko odnośnie istotnych kwestii szczegółowych związanych z implementacją nowego systemu wynagradzania projektowego w Polsce.

Letter_EC_Additional_2

AKTUALNOŚCI (kwiecień 2018)

Wynagrodzenia w Horyzoncie 2020

AKTUALNOŚCI (czerwiec 2019)

W związku z faktem, że proces wdrażania regulaminów, które pozwoliłyby polskim beneficjentom na wypłacanie podwyższonych wynagrodzeń przy realizacji projektów H2020 posuwa się bardzo powoli, KPK PB UE opracowało informację zawierającą przykładowe zapisy, które mogłyby się w takich regulaminach znaleźć. W celu uzyskania potwierdzenia co do zgodności sugerowanych rozwiązań z zasadami H2020, informacja ta została wysłana do Komisji Europejskiej. Poniżej znajduje się przygotowany przez nas materiał wraz z komentarzami KE. Mamy nadzieję, że przykłady konkretnych zapisów w regulaminach wynagradzania okażą się inspirujące i pomocne dla beneficjentów.

Listy przewodnie
Informacja z komentarzem KE

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.