Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Sieć Krajowego Punktu Kontaktowego

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej działający przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN realizuje powierzone mu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zadanie: konsolidacji Sieci Punktów Kontaktowych na obszarze całego kraju, tworząc tym samym solidne zaplecze wspierania uczestnictwa polskich jednostek w kolejnym Programie Ramowym UE – Horyzont 2020 i reprezentowania Sieci KPK na arenie międzynarodowej.

Zespół Sieci KPK to kilkudziesięciu wysokiej klasy ekspertów z największych ośrodków akademickich posiadających wiedzę z zakresu programów sektorowych, jak i budowy konsorcjów, prowadzenia negocjacji, przygotowania wniosków projektowych, lobbingu, koordynacji i rozliczeń formalno-finansowych projektów. W zakresie naszego wsparcia jest również pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych, własności intelektualnej, pozyskania kredytów i uczestnictwa w dedykowanych programach rozwoju technologii bazujących na partnerstwie publiczno-prywatnym.

Region śląski Region zachodni Region północny Region południowy Region wschodni Region centralny Region półn.-zach. Region półn.-wsch. Region podlaski Region poł.-zach. Region łódzki
Działania informacyjne
  • dni informacyjne, których celem jest przekazanie podstawowych informacji na temat programu Horyzont 2020, zasad uczestnictwa, aktualnych konkursów w poszczególnych obszarach tematycznych oraz innych możliwości wsparcia badań i innowacji;
  • prowadzenie krajowego portalu informacyjnego H2020 oraz portali regionalnych;
  • udostępnianie materiałów informacyjnych i szkoleniowych.
Działania mentoringowe

wielotorowe działania wspierające o charakterze informacyjno-szkoleniowo-doradczym, dopasowane do indywidualnych potrzeb i możliwości poszczególnych zespołów, określone w czasie i oparte na identyfikacji kluczowych obszarów zainteresowania. Ich celem będzie osiągnięcie przez zespół gotowości do podjęcia aktywnego uczestnictwa w inicjatywach Programu Ramowego Horyzont 2020.

Działania szkoleniowe
  • szkolenia/warsztaty tematyczne – m.in. z zasad przygotowywania i składania wniosków, aspektów finansowych i prawnych, zagadnień ochrony praw własności intelektualnej, zarządzania i rozliczania projektów;
  • szkolenia dedykowane – spotkania dopasowane do potrzeb grup odbiorców zainteresowanych wybranymi zagadnieniami związanymi z możliwością uczestnictwa w programie Horyzont 2020.
Działania konsultacyjne
  • indywidualne konsultacje realizowane drogą telefoniczną, e-mailową oraz bezpośrednio podczas spotkań, w zakresie wszystkich zapytań dotyczących  realizacji projektów w ramach H2020;
  • konsultacje wniosków projektowych przygotowywanych w ramach konkursów programu Horyzont 2020;
  • pośredniczenie w poszukiwaniu partnerów, a także prowadzenie bazy ofert współpracy.

Koordynator Sieci KPK

IPPT PAN, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

ul. Wawelska 14

mgr inż. Małgorzata Kapica

Regionalne Konsorcja Punktów Kontaktowych – Koordynatorzy

Region Centralny (woj. mazowieckie)

Uniwersytet Warszawski, RPK przy Biurze Międzynarodowych Programów Badawczych

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

mgr Diana Pustuła, LL.M.

kierownik RPK, kierownik Biura Międzynarodowych Programów Badawczych

Region Łódzki (woj. łódzkie)

Uniwersytet Łódzki

ul. POW 3/5, pokój C13

mgr Jolanta Pacura

Koordynator RPK

Region Podlaski (woj. podlaskie)

Politechnika Białostocka, Biuro ds. Rozwoju i Programów Międzynarodowych

ul. Wiejska 45A, pok. 17 B

Region Południowy (woj. małopolskie, podkarpackie)

Politechnika Krakowska, Centrum Transferu Technologii (CTT PK)

ul. Warszawska 24

Anna Armuła

(Koordynacja konsorcjum) Ogólna informacja o Horyzoncie 2020, realizacja projektów z 7. Programu Ramowego, sprawy finansowe

Region Południowo-Zachodni (woj. dolnośląskie)

Politechnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii

ul. Smoluchowskiego 48 (Budynek B-11)

Katarzyna Banyś

Konsultant ds. programu Horyzont 2020

Region Północny (woj. pomorskie, kujawsko-pomorskie)

Politechnika Gdańska

ul. G. Narutowicza 11/12

Renata Downar-Zapolska

Kierownik Regionalnego Punktu Kontaktowego

Region Północno-Wschodni (woj. warmińsko-mazurskie)

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej

ul. M. Oczapowskiego 2

mgr inż. Agnieszka Murzec-Wojnar

Koordynator RPK, aspekty finansowe

Region Północno-Zachodni (woj. zachodniopomorskie)

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii

ul. Jagiellońska 20-21

Angelika Łysiak

Kierownik Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Horyzont 2020

Region Śląski (woj. śląskie i opolskie)

Politechnika Śląska, Centrum Zarządzania Projektami, Biuro Obsługi Projektów Międzynarodowych

ul. Banacha 10

Katarzyna Markiewicz-Śliwa

Kierownik Biura Obsługi Projektów Europejskich

Region Wschodni (woj. lubelskie, świętokrzyskie)

Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk

ul. Doświadczalna 4

dr inż. Andrzej Stępniewski

Koordynator Regionalnego Punktu Kontaktowego

Region Zachodni (woj. wielkopolskie i lubuskie)

Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ul. Rubież 46

Joanna Bosiacka-Kniat

Kierownik RPK

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.