Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Jesień z EU Green Deal Call – podsumowanie kampanii informacyjnej

  • Opublikowano: 6 listopada 2020
  • Autor: redakcja

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za Wasz udział w naszej wirtualnej kampanii informacyjnej pt. Jesień z EU Green Deal Call. Zorganizowaliśmy ją dla wszystkich zainteresowanych dodatkowym konkursem w programie Horyzont 2020 – European Green Deal Call – którego budżet wynosi blisko 1 mld euro. Konkurs jest częścią Planu Inwestycyjnego Europejskiego Zielonego Ładu i wprowadzeniem do oferty konkursowej przyszłego programu ramowego Horyzont Europa.

Nabór wniosków projektowych trwa do 26 stycznia 2021 r. Zachęcamy do kontaktu z ekspertami KPK, a także do konsultowania wniosków przed wysłaniem do Komisji Europejskiej.

Poniżej zamieszczamy prezentacje dotyczące poszczególnych tematów konkursowych oraz filmowe zapisy czatów z ekspertami, podczas których zadawaliście im pytania.

KLIMAT

Ta sesja została poświęcona tematom związanym z działaniami na rzecz klimatu, w tym w szczególności zapobieganiu i walce z pożarami lasów oraz neutralności klimatycznej miast i regionów.

Area 1: Increasing Climate Ambition: Cross sectoral challenges

Prezentacja tematów konkursowych

.

Sesja pytań i odpowiedzi | Czat z prelegentką dr Magdaleną Głogowską  [Moderator: dr inż. Tomasz Mróz]

ENERGIA

Podczas sesji omówione zostały tematy z obszaru czystej, dostępnej cenowo i bezpiecznej energii: energia odnawialna na ladzie i morzu, produkcja wodoru na dużą skalę, innowacje na rzecz wsparcia transformacji energetycznej Afryki.

Area 2: Clean, affordable and secure energy

Prezentacja tematów konkursowych:

.

Sesja pytań i odpowiedzi | Czat z prelegentką dr Marią Śmietanką  [Moderator: Rafał Duczmal]

ENERGOOSZCZĘDNE  BUDYNKI

Sesja poświęcona tematowi budowy i renowacji w sposób energo- i zasobooszczędny oraz innowacjom w tej dziedzinie.

Area 4: Energy and resource efficient buildings 

Prezentacja tematów konkursowych:

.

Sesja pytań i odpowiedzi | Czat z prelegentką dr Marią Śmietanką  [Moderator:  Rafał Duczmal]

TRANSPORT

W ramach tej sesji zostały przedstawione tematy z szeroko rozumianego sektora transportu: zielone porty i lotniska, efektywność energetyczna, paliwa odnawialne oraz redukcja emisji.

Area 5: Sustainable and smart mobility


Prezentacja tematów konkursowych:

.

Sesja pytań i odpowiedzi | Czat z prelegentem  Zbigniewem Turkiem  [Moderator: dr inż. Tomasz Mróz]

.

GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM

Sesja poświęcona gospodarce o obiegu zamkniętym w przemyśle. W trakcie sesji przedstawiliśmy temat konkursowy związany z domykaniem przemysłowego obiegu węgla w walce ze zmianami klimatu oraz temat dotyczący wdrożenia klastrów terytorialnych gospodarki o obiegu zamkniętym.

Area 3:Industry for a clean and circular economy

Prezentacja tematów konkursowych:

.

Sesja pytań i odpowiedzi | Czat z prelegentem dr. inż. Jarosławem Piekarskim   [Moderator: Rafał Duczmal]

OD POLA DO STOŁU

Podczas tej sesji przedstawiliśmy tematy konkursowe związane z realizacja strategii „Od pola do stołu”, w tym: gospodarstwa i firmy neutralne klimatycznie, zmniejszenie zależności od pestycydów i antybiotyków; ograniczenie zużycia i zwiększenie wydajności nawozów; zmniejszenie strat żywności i odpadów, przy jednoczesnym oraz zrównoważona dieta.

Area 6: Farm to Fork  

Prezentacja tematów konkursowych:

.

Sesja pytań i odpowiedzi | Czat z prelegentem  dr. inż. Tomaszem Mrozem  [Moderator: Bożena Podlaska]

.

RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA

Podczas tej sesji przedstawiliśmy temat konkursowy związany z realizacją Europejskiej Strategii Ochrony Różnorodności Biologicznej do 2030 r., obejmujący zagadnienia takie jak: zachowanie, odnowa i przywracanie ekosystemów, rozwiązania inspirowane przez naturę, innowacje technologiczne, biznesowe i społeczne.

Area 7: Biodiversity and ecosystem services 

Prezentacja tematów konkursowych:

.

Sesja pytań i odpowiedzi | Czat z prelegentką  dr Magdaleną Głogowską  [Moderator: dr inż. Tomasz Mróz]

.

INFRASTRUKTURA. PRODUKTY I USŁUGI. OCEAN

Sesja poświęcona wyzwaniom związanym z rozwojem wiedzy, aby wesprzeć realizację założeń Europejskiego Zielonego Ładu, w tym w szczególności infrastrukturom badawczym oraz produktom i usługom dla społeczeństwa związanym z adaptacją do zmian klimatu. Został również przedstawiony temat utworzenia „cyfrowego bliźniaka oceanu”.

Area 9: Strengthening our knowledge in support of the EGD

Prezentacja tematów konkursowych:

.

Sesja pytań i odpowiedzi | Czat z prelegentem Rafałem Duczmalem  [Moderator: dr Maria Śmietanka]

.

ŚRODOWISKO BEZ ZANIECZYSZCZEŃ

W ramach tej sesji przedstawione zostały tematy konkursowe związane z ochroną środowiska przed zanieczyszczeniami, w tym: ochrona zdrowia, środowiska i zasobów naturalnych przed trwałymi i mobilnymi chemikaliami oraz szkodliwe narażenie na chemikalia przemysłowe i farmaceutyczne.

Area 8: Zero-pollution, toxic free environment 

Prezentacja tematów konkursowych:

.

Sesja pytań i odpowiedzi | Czat z prelegentką  Anetą Maszewską   [Moderator:  Rafał  Duczmal]

.

OBYWATELE DLA NEUTRALNEJ KLIMATYCZNIE EUROPY

Ta sesja pozwoliła zapoznać się z tematami konkursowymi, których celem jest wzmocnienie potencjału społeczeństwa do transformacji w kierunku neutralności klimatycznej. Zakres tematyczny sesji obejmuje: deliberację i partycypację, aspekty behawioralne, społeczne i kulturowe oraz aktywne zaangażowanie obywateli w działania na rzecz klimatu poprzez naukę i edukację.

Area 10:Empowering citizens for the transition towards a climate neutral, sustainable Europe  

Prezentacja tematów konkursowych:

.

Sesja pytań i odpowiedzi | Czat z prelegentem Mikołajem Pyczakiem  [Moderator: dr inż. Tomasz Mróz]

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.