Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Status uczestników

Komisja Europejska szczegółowo określa status uczestników programu Horyzont 2020 pochodzących z różnych regionów  (art. 355  TFUE –Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej  oraz inne szczególne przypadki).

Opracowany przez KE dokument wyjaśnia, kto jest uprawniony do uczestnictwa i finansowania badań w ramach programu Horyzont 2020 i dotyczy potencjalnych uczestników z:

  • regionów najbardziej oddalonych, takich jak  Gwadelupa, Gujana Francuska, Reunion, Martyniki, Majotta, Saint-Martin (Francja), Azory i Madera (Portugalia), Wyspy Kanaryjskie (Hiszpania),
  • krajów i terytoriów zamorskich,
  • Gibraltaru i północnej części Cypru,
  • krajów objętych sankcjami,
  • regionu Krymu i Sewastopola.

Dokument wyjaśnia czy organizacje z tych regionów mogą być finansowane z programu Horyzont 2020 i jest dostępny na Funding & Tenders Portal.

W przypadku Działań Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA) należy pamiętać o następujących kwestiach:

  • co do zasady w działaniach MSCA mogą uczestniczyć naukowcy każdej narodowości, jednak należy mieć na uwadze ograniczenia nałożone przez UE na pewne kraje wymienione w tym dokumencie,
  • większość sankcji ustanowionych przepisami UE ma bezpośrednie zastosowanie tzn. indywidualni beneficjenci działań MSCA muszą sprawdzić, czy sankcje ich obejmują, czy nie.

Nie oznacza to, że jeśli naukowiec jest obywatelem kraju objętego sankcjami, nie może być zatrudniony do projektu lub uczestniczyć w nim. Wiele sankcji dotyczy mieszkańców, a nie obywateli danego kraju. To znaczy, że obywatel danego kraju nie będzie objęty sankcjami, jeśli nie mieszka w tym kraju od jakiegoś czasu. Z drugiej strony obywatele innych krajów mogą być objęci sankcjami UE, jeśli mieszkali w kraju objętym ograniczeniami.

Warto również zaznaczyć, że w przypadku niektórych sankcji UE, ograniczenia mogą też dotyczyć tzw. „technicznej obsługi” pewnych technologii, czyli np. napraw, rozbudowy, wytwarzania, składania, testowania, utrzymania lub wszelkich innych form technicznej obsługi takiego sprzętu np. szkolenia się z danej technologii.

Należy zatem pamiętać, by w przypadku włączenia do projektu partnerów z regionów objętych sankcjami, każdorazowo sprawdzić, czy nie są oni wyłączeni z finansowania w programie Horyzont 2020.

Podobne zasady obowiązują przy realizacji grantów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). Szczegóły znajdują się w dokumencie Work Programme .

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.