Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Równość płci w programie Horyzont 2020

Polityka w zakresie równości płci w programie Horyzont 2020 zakłada:

  • Wspieranie równości płci w zespołach badawczych, w celu zmniejszenie przepaści pomiędzy liczbą kobiet i mężczyzn w tych zespołach.
  • Zapewnienie równowagi reprezentacji płci na szczeblu decyzyjnym, a także osiągnięcie pułapu 40%  uczestnictwa kobiet w panelach i grupach dyskusyjnych oraz 50% w grupach doradczych.
  • Integracja kwestii równości płci w badaniach i innowacjach, co pozwoli na zwiększenie jakości badań, wzmocni społeczny wymiar wytworzonej wiedzy, technologii i innowacji.

W wielu tematach w programie pracy wnioskodawcy proszeni są o wzięcie pod uwagę różnic w zachowaniu kobiet i mężczyzn. Dodatkowo, beneficjenci muszą założyć w swoich wnioskach, że będą wspierać równowagę płci na poziomie każdego zespołu badawczo-rozwojowego, a także na poziomie zespołu zarządzającego nim.

Program Pracy Science with and for Society finansuje inicjatywy, które wspierają strategię równości. Przede wszystkim pomoc skierowana jest do organizacji badawczych (Research Performing Organisations) i organizacji finansujących badania (Research Funding Organisations) w celu:

  • usunięcia barier powodujących dyskryminację kobiet, zwłaszcza w zakresie karier zawodowych w sektorze badawczym
  • wprowadzenia kwestii równowagi płci do prowadzonych badań.

Finansowanie przewidziane jest również dla projektów, których celem jest stworzenie wspólnych ram oceny krajowych inicjatyw w zakresie promowania równości płci w badaniach. Specjalna kampania ma zachęcić kobiety do zostania naukowcem. Projekty te będą miały za zadanie analizę wpływu równości płci w zespołach badawczych na ich innowacyjność.

Działania te skierowane będą do badaczy i innowatorów, organizacji badawczych, szkół i uczelni, muzeów, obywateli, stowarzyszeń, mediów, władz regionalnych i lokalnych i innych organizacji.

Więcej na stronie programu Horyzont 2020.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.