Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Wspólne Przedsięwzięcie Inicjatywa Leków Innowacyjnych 2 – IMI2 JU

Wspólne Przedsięwzięcie Inicjatywa Leków Innowacyjnych 2 (IMI2 JU – Innovative Medicines Initiative 2 Joint Undertaking) to partnerstwo publiczno-prywatne zawarte pomiędzy Komisją Europejską i Europejską Federacją Producentów Leków i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA – European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations).

IMI2 JU będzie realizowane w latach 2014-2024, ale podobnie jak w programie Horyzont 2020, ostatnie konkursy będą ogłoszone w 2020 roku.

Budżet IMI2 JU wynosi 3,27 mld euro. 1,638 mld euro pochodzi z Komisji Europejskiej (program Horyzont 2020, Wyzwanie społeczne: Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan), 1,425 mln euro z EFPIA i 213 mln euro od innych członków i partnerów stowarzyszonych.

IMI2 JU przeznaczy te środki na badania w obszarach biomedycznych, mających na celu przyspieszenie rozwoju lepszych i bezpieczniejszych leków dla pacjentów.

Program Pracy

Obszary badawcze w latach 2014-2020 zostały ustalone na podstawie:

Finansowane przez IMI2 JU badania będą dotyczyć: szczepionek nowej generacji, spersonalizowanych leków i leczenia, szybszego wdrażania skutecznej i stabilnej opieki zdrowotnej, wykorzystania środków publicznych oraz przemysłu sektorów zdrowia i nauk o życiu dla zaspakajania potrzeb w zakresie zdrowia publicznego, wspierania globalnej konkurencyjności europejskiego przemysłu farmaceutycznego.

Finansowanie pochodzące z Komisji Europejskiej jest skierowane do małych i średnich przedsiębiorstw, średnich partnerów przemysłowych (max. 500 mln euro obrotu rocznie) i jednostek publicznych np. środowisk akademickich (uniwersytety, instytucje badawcze itp.), organizacji pacjentów, szpitali, agencji regulacyjnych, organów oceny technologii medycznych itp.

W praktyce, projekty badawcze będą realizowane we współpracy z konsorcjum badawczym finansowanym przez KE i przedsiębiorstwem wchodzących w skład EFPIA. Przy czym wkład własny przedsiębiorstwa do projektu jest równy budżetowi części finansowanej przez KE.

Zasady uczestnictwa są zgodne z zasadami obowiązującymi w Horyzoncie 2020, z odstępstwami w zakresie IPR (uzgadniane w trakcie negocjacji) i uczestnictwa (finansowanie średnich firm). Projekty trwają zwykle 5 lat, ale nie jest to regułą.

Konkursy są ogłaszane na portalu Funding & Tender Opportunities dla wyzwania społecznego Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan.

Priorytetowe obszary badawcze to:

  • biomedyczne obrazowanie;
  • medyczne technologie informatyczne;
  • diagnostyka;
  • badania na zwierzętach;
  • inne, które mogą pomóc w zaawansowanych badaniach na rzecz zapobiegania chorobom, diagnostyce i leczeniu o wysokim wpływie na zdrowie publiczne.

Program obejmuje cały cykl innowacyjny: odkrycie – opracowanie – zastosowanie – monitorowanie (np. bezpieczeństwa farmakoterapii). Finansowane mogą być: prace laboratoryjne, zbieranie i przetwarzanie danych, opracowanie metodologii, modelowanie ekonomiczne itd. Działania w ramach projektów IMI2 JU mają przyczynić się do zwiększenia efektywności badań i rozwoju oraz przyspieszenia dostępności dla pacjenta.

Szczegóły dotyczące konkursów są dostępne na stronie IMI.

Portfolio IMI

imi_rys2

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.