Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Horyzont Europa – zarys przyszłego Programu Ramowego (2021-2027)

  • Opublikowano: 16 sierpnia 2019
  • Autor: redakcja

Horyzont Europa (2021-2027) to ambitny program w zakresie badań naukowych i innowacji, który ma zastąpić program Horyzont 2020. Komisja Europejska zaproponowała, by przeznaczyć na niego z budżetu UE 100 miliardów euro. Parlament Europejski i Rada UE osiągnęły na wiosnę 2019 r. wstępne porozumienie w sprawie założeń i finansowania Horyzontu Europa.

Po osiągnięciu porozumienia politycznego Komisja rozpoczęła proces planowania strategicznego, który identyfikuje między innymi:

  • kluczowe obszary wsparcia badań i innowacji oraz ich ukierunkowany wpływ
  • partnerstwa europejskie
  • misje
  • obszary współpracy międzynarodowej.

Wynik tego procesu zostanie określony w Planie strategicznym programu Horyzont Europa, na którym opierać się będą programy prac i tematy konkursów w ciągu pierwszych czterech lat programu Horyzont Europa (2021–2024).

Misje w Horyzoncie Europa

Przyszły program w zakresie badań naukowych i innowacji będzie opierał się na misjach, których zadaniem będzie wspieranie skuteczności finansowania poprzez dążenie do jasno określonych celów. W tym celu Komisja utworzyła 5 misji dla kluczowych wyzwań, takich jak:

Eksperci zatrudnieni w misjach będą kształtować, wdrażać i monitorować podejście zorientowane na misję.

Partnerstwa europejskie

Horyzont Europa będzie wspierać europejskie partnerstwa pomiędzy krajami UE, sektorem prywatnym, fundacjami i innymi zainteresowanymi stronami. Celem jest sprostanie globalnym wyzwaniom i modernizacja przemysłu poprzez wspólne wysiłki badawcze i innowacyjne.

Więcej informacji na temat partnerstw europejskich.

(Źródło: Komisja Europejska)

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.